Salibandyliiton hallitus oli koolla Helsingissä keskiviikkona 14.2.

Kilpailupuolen resurssointia ja roolitusta on lisätty ja tarkennettu. Yhden henkilön työsopimus muutettiin vakinaiseksi ja toinen henkilö työskentelee osa-aikaisena määräaikaisella työsopimuksella ensi elokuuhun asti. Tarkoituksena on varmistaa alueellisen pelaamisen kehittämisen eteneminen sekä kauden 2024–2025 sujuva aloitus.

Pääsarjojen erotuomarit ovat lähestyneet liittoa sen jälkeen, kun hallitus teki päätöksen, ettei erotuomareiden – kuten ei muidenkaan ryhmien – matkakustannusten korvauksia koroteta vuodesta 2023. Erotuomarit ovat vedonneet siihen, että korvaukset on vakiintuneesti maksettu verottajan hyväksymän enimmäiskorvauksen mukaisesti. Erotuomareiden edustajien kanssa käydyssä keskustelussa sovittiin, että kevään aikana yritetään yhteistyössä löytää keinoja erotuomareiden matkakustannusten hillitsemiseksi.

F-liigaseurojen kanssa on käyty keskusteluja turvallisuudesta, vakuutusturvasta ja sarjajärjestelmästä. Vakuutusturvaa ja sarjajärjestelmää koskevia keskusteluita jatketaan lähiviikkojen aikana niin, että sarjajärjestelmää koskeva päätösesitys tulee hallituksen käsiteltäväksi 26.3.

OKM:n yleisavustus Salibandyliitolle vuodelle 2024 vähenee -2,8 %, mikä euroissa on noin 35 000. Julkisen rahoituksen odotetaan sitä seuraavina vuosina laskevan edelleen. OKM:n ilmoitusta U19-naisten MM-kisa-avustuksesta odotetaan saapuvaksi lähiaikoina.

Liiton alaisten valiokuntien (erotuomari-, kilpailu-, sääntö- ja kurinpitovaliokunnat) kokoonpanojen osalta käynnistetään valmistelut seuraavaan toimikauteen (2024–2027) liittyen. Hallitus keskusteli mahdollisista lisävaliokuntatarpeista ja niiden perustamisesta tulevalle valiokuntakaudelle liittyen pelin turvallisuuteen/olosuhteisiin, harrastamiseen ja digitalisaatioon. Lisäksi nähtiin tärkeäksi käynnistää jokaisella alueella harrastamisen kehittämiseen tähtäävä työryhmätoiminta. Valiokuntatyöhön voi osoittaa halukkuutensa lähiaikoina avattavassa kyselyssä.

Päätös lokakuussa Suomessa järjestettävän EFT-turnauksen (miehet ja U19-miehet) paikkakunnasta tehdään piakkoin. Neuvotteluja ja keskusteluja on käyty neljän kaupungin edustajien kanssa.

Drop out -kysely toteutetaan kuluvan kevään aikana. Viimeksi kysely on tehty vuonna 2022.

Mittavien säästötoimenpiteiden jälkeen Salibandyliiton vuoden 2023 talouden tuloksen ennakoidaan olevan budjetoidun mukainen eli ylijäämäinen noin 50 000 euroa. Tulos tarkentuu 26.2. alkavan tilintarkastuksen jälkeen. Hallitus käsittelee tilinpäätöksen 26.3 ja lopullisesti sen vahvistaa valtuusto kokouksessaan 20.4.

Kilpailutoiminta
Hallitus ilmaisi huolensa lajin turvallisuudesta ja kävi asiasta pitkän keskustelun yhdessä liiton johdon kanssa. Sen jälkeen päätettiin yhdessä toimenpiteistä, joilla tilannetta lähdetään parantamaan. Keskustelussa todettiin myös, että turvallisuus on laaja kokonaisuus, jonka suhteen on edettävä vaiheittain. Nyt käynnissä oleva prosessi ei koske vain pääsarjoja, vaan koko lajia.

Tiedoksi pelaamisen kehittämisen eteneminen. Hallitus painotti, että 3v3 pelaamisen säännöllinen sarjatoiminta eri tasoilla pitää mahdollistaa alueellisesti kaudelle 2024–25. Alueellisten 3v3 ja myös muiden sarjojen tarjonnan tulee tukea tavoitetta vähentää kilpailutoiminnan drop out -ilmiötä.

Valtakunnallisten juniorisarjojen osalta hallitus painotti, että tyttöjen (T16-T21) ja poikien (P15-P22) sarjoja täytyy yksittäisten sarjojen kehittämisen lisäksi käsitellä kokonaisuuksina ja esitysten tulee tukea hallituksen asettamaa tavoitetta vähentää kuluja ja matkustuskilometrejä.

Hallitus pyysi seuraavaan kokoukseen kuvaukset kilpailijan ja harrastajan poluista (juniorit ja aikuiset), jotta tarjottavien palveluiden kokonaiskuva on helpompi ymmärtää. Lisäksi hallitus haluaa ymmärtää paremmin sarjatoiminnan prosessit, jotta toimintamalleja ja niiden tehostamista mm. tekniikan keinoin voidaan lähteä selvittämään.

Seuratoiminta ja harrastaminen
Erotettiin eroilmoituksen perusteella yksi jäsenseura.

Kokouksessa olivat paikalla kaikki 10 henkilöä, joista kaksi etäyhteydellä. Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 26.3.

Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta (6) ja enintään yhdeksästä (9) jäsenestä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yksi hallituksen jäsenistä on pelaajia edustavan tahon valitsema.
Yhteyshenkilöt