Kuva: Poliisi

Poliisihallitus valvoo tehostetusti rahapelien markkinointia Keski-Suomessa 3.-6.8.2023 järjestettävässä MM-rallissa sekä sen oheistapahtumissa.

Poliisihallitus ennakoi, että osa yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisista rahapeliyhtiöistä saattaa pyrkiä hyödyntämään tapahtumaa markkinoinnissaan. Poliisihallitus on tiedottanut tehostetusta valvonnasta tapahtuman järjestäjiä ja pyytänyt heitä välittämään saman tiedon talleille, niiden kuskeille ja oheistapahtumien järjestäjille. Poliisi tekee havaintoja tapahtuman aikana mahdollisesti tapahtuvasta rahapelien markkinoinnista.

Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen ja markkinointiin Manner-Suomessa. Yksinoikeusjärjestelmän tarkoituksena on muun muassa estää rahapelitoimintaan liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Kaikki lainvastainen materiaali tulee poistaa tai peittää näkyviltä

Poliisihallituksen ylitarkastaja Johanna Syväterä kertoo, että kaikki arpajaislain vastainen markkinointimateriaali, kuten yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten rahapeliyhtiöiden logot, tulee poistaa tai peittää katsojien nähtäviltä.

– Tapahtumassa voidaan pyrkiä markkinoimaan ulkomaisten rahapeliyhtiöiden ja niiden rahapelien tuotemerkkejä markkinointimateriaaleihin painettuna. Markkinointia saattaa esiintyä lisäksi ajoradan laidoilla, kilpailijoiden asuissa ja fanituotteissa, video- ja valotauluissa, haastattelutilanteiden taustalla olevissa kulisseissa sekä jaettavissa esitteissä, tarroissa ja muissa ilmaistuotteissa, ylitarkastaja Johanna Syväterä toteaa.

Markkinoinnilla tarkoitetaan suoran ja epäsuoran mainonnan lisäksi muuta myynninedistämistoimintaa, joksi lain esitöissä on katsottu muun muassa sponsorointi, jonka yhteydessä näkyy rahapelien toimeenpanijan nimi tai muu tunnus.

– Sponsoroinnin voi arvioida olevan rahapeliyhtiöille erityisen kiinnostava markkinointitapa, sillä se tavoittaa tarkkaan tiedetyn kohderyhmän, jolla voi olla keskimääräistä suurempi kiinnostus esimerkiksi urheiluvedonlyöntiin. Lisäksi brändiin on mahdollista liittää sponsoroinnin kohteena olevan henkilöön tai lajiin liittyviä positiivisia mielikuvia, Syväterä sanoo.

Rahapelaaminen aiheuttaa haittaa

Suomalaisen rahapelijärjestelmän tavoitteena on estää ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Tästä huolimatta huomattava määrä suomalaisia ja heidän läheisiään kärsii rahapelaamiseen liittyvistä vakavista taloudellisista, sosiaalisista ja terveydellistä haitoista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aiemmin tänä vuonna julkaistussa tutkimusraportissaan todennut ongelmallisen rahapelaamisen olevan yleisempää yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolella, jonne KKV:n arvion mukaan pelattiin vuonna 2021 noin 520–590 miljoonalla eurolla.

Markkinointikiellon rikkomisesta seuraamuksia

Poliisihallitus voi määrätä seuraamusmaksun rahapelien markkinointikiellon tahallisesta rikkomisesta. Seuraamusmaksun suuruus määräytyy liikevaihdon tai verotettujen tulojen mukaan. Elinkeinonharjoittajan seuraamusmaksu on vähintään 10.000 euroa ja enintään 5.000.000 euroa. Luonnollisen henkilön seuraamusmaksu on vähintään 500 ja enintään 40.000 euroa.

– Tehostetun valvonnan ensisijainen tarkoitus on tehokkaasti estää lainvastainen markkinointi ennalta. Toivomme, että kilpailuun osallistuvien tahojen informoiminen ennakkoon on riittävä toimenpide, eikä lainvastaista markkinointia tapahtumassa nähdä lainkaan. Jos näin ei syystä tai toisesta olisi, olemme valmiita toimimaan asiassa nopealla aikataululla, ylitarkastaja Johanna Syväterä toteaa lopuksi.

Poliisihallitus toivottaa kaikille osallistujille ja katsojille viihdyttävää, sujuvaa ja ennen kaikkea turvallista tapahtumaa.