1200px-JYP_Jyväskylä_logo.svg

Vuoden 2016 verotarkastuksen yhteydessä verohallinto oli maksuunpannut JYP Jyväskylä Oy:lle ulkomaalaispelaajille lähdeveron alaisina maksetuista allekirjoituspalkkioista toimittamatta jääneet ennakonpidätykset. Kyseessä on näkemysero allekirjoituspalkkiosta, onko se lähdeveron vai ansiotulon mukaan verotettavaa.

Asia eteni aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

KHO teki ratkaisunsa ja hyväksyi osittain Yhtiön valituksen.

Päätös oli, että Yhtiön valitus hyväksytään osittain. Hallinto-oikeuden päätös ja Verohallinnon päätökset kumotaan yhtiölle maksuunpantujen veronkorotusten ja maksuunpanopäätöksissä tarkoitettujen viivästyskorkojen osalta. Muilta osin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

JYP Jyväskylä Oy:n hallitus on asian käsitellyt kokouksessaan alkuviikosta ja hoitaa toimittamatta jääneet ennakonpidätykset verottajalle sovittujen käytäntöjen mukaan.