fuzzy-yellow-tennis-ball

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK julkaisi selvityksensä suomalaisten urheilijoiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä tenniksessä. Selvitys kohdistui tenniksen kansainväliseen kilpailutoimintaan vuosina 2008-2018 osallistuneisiin pelaajiin.

Vastanneista 15 oli kokenut tai havainnut seksuaalista häirintään (92 vastausta). Lähes kaikki esille tulleet häirintätapaukset sijoittuivat useiden vuosien päähän. Seksuaalista häirintää kokeneita oli seitsemän, jotka kaikki olivat naisia. Häirintää havainneiden joukossa oli myös miehiä. Pääasiassa häirintä tapahtui sanallisesti, sanattomasti tai puhelimitse. Vastaajista kaksi naispelaajaa oli kokenut fyysistä itsemääräämisoikeutta loukkaavaa häirintää miespuolisilta henkilöiltä. Kaksi häirintää kokeneista oli pyrkinyt saamaan apua häirintään, mutta kokivat, etteivät saaneet tarvitsemaansa tukea asian käsittelyyn. 

– Jokaiseen häirintäepäilyyn pitää suhtautua vakavasti, niihin tulee puuttua ja ne täytyy selvittää. Tilanteet ovat usein haastavia, mutta molempia osapuolia tulee kuulla sekä asian etenemiseen on järjestettävä seuranta, tutkija Johanna Hentunen sanoo. 

Selvityksessä ei noussut esiin viime aikoina tapahtunutta vakavaa häirintää. Vastaushetkellä kukaan vastaajista ei kokenut häirintää, mutta muutama urheilija koki uhkaa häirinnän toistumisesta. Vastausten perusteella häiritsijät olivat miehiä, joista suurin osa toimi tapahtumahetkellä valmentajina. Selvityksessä urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun sisältöjä mukaan esimerkiksi valmentajakoulutuksiin. 

– Selvityksen perusteella urheilussa tarvitaan selkeät järjestelmät, joilla puututaan ja käsitellään häirintätapausepäilyjä. Jokainen toimija, joka havaitsee epäasiallista käytöstä, on velvollinen joko puuttumaan siihen tai raportoimaan asiasta, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Japisson näkee tietoisuuden lisäämisen tärkeänä ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä epäasialliseen kohteluun puuttumisessa. Väestöliiton ja urheilujärjestöjen Et ole yksin -palvelu on hyvä avaus tämän toteuttamisessa. 

Suomen Tennisliiton SUEKilta tilaama selvitys toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena joulukuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana. Selvitys kohdistui 2008-2018 kansainvälisiin otteluihin osallistuneisiin, vuonna 1970 tai sen jälkeen syntyneisiin pelaajiin. Kysely lähetettiin 376 urheilijalle, joista 92 vastasi, vastausprosentti oli 24.

Seksuaalinen häirintä tenniksessä -selvitys