Kansainvälinen olympiakomitea (IOC) on suosittanut, että kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa venäläisurheilijan voittaessa ei nosteta Venäjän maatunnuksia esille. IOC suosittaa, että järjestäjä ei soita voittajalle Venäjän kansallislaulua eikä nosta Venäjän lippua salkoon.

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) on IOC:n suosituksen mukaisesti esittänyt, että sen alaisissa kilpailuissa soitetaan FIS-fanfaari Venäjän kansallislaulun sijasta ja salkoon nostetaan FIS-tunnuksin varustettu lippu.

Salpausselän kisojen seremonioissa ei käytetä kansallislauluja tai nosteta lippuja. Edellä mainittuja kansainvälisten urheilun kattojärjestöjen suosituksia vahvistaen Salpausselän kisojen organisaatio on yhdessä Suomen Hiihtoliiton kanssa päättänyt korvata Venäjän lipun FIS-lipulla.

FIS Council on yksimielisesti päättänyt, ettei se kiellä tai rajoita venäläisurheilijoiden osallistumisoikeutta FISin alaisiin kilpailuihin. Kilpailujen virallisissa dokumenteissa urheilijoiden kansallistunnuksena on RUS, mutta lippu tai muut maatunnukset eivät ole näkyvillä. Salpausselän kisat noudattavat Kansainvälisen hiihtoliiton päätöstä.