volleyball-courts

Lentopalloliiton yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena sovittiin kahden työtehtävän vähentämisestä, toimintakulujen alentamisesta eri toimialoilla sekä muista henkilöstökulujen alentamisista, jotka toteutetaan vuosien 2020-2022 aikana.

Nykyisen hallinto- ja tapahtumasihteerin ja hallinto- ja seurapalvelusihteerin toimet lakkaavat ja tehtävät yhdistetään pääosin yhdeksi työtehtäväksi. Uuden työtehtävän nimike on talous- ja hallintosihteeri.

Yhden aluepäällikön tehtävä lakkaa. Nykyisen etelän, idän ja pohjoisen aluepäällikköjen toiminta-alue jaetaan uudestaan siten että näistä alueista vastaa jatkossa kaksi aluepäällikköä: pohjoinen aluepäällikkö (nykyinen pohjoisen alue sekä Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) ja eteläinen aluepäällikkö (nykyinen etelän alue sekä Etelä-Savo). Nykyiset lounaan ja lännen aluepäällikköjen toimialueet pysyvät ennallaan. Muutos ei vaikuta Lentopalloliiton viiteen aluejaostoon ja niiden rakenteisiin.

Aluepäällikköjen vastuulta siirretään joitakin työtehtäviä. Valmentajakoulutus siirtyy valmennuskeskuksen tehtäväksi. Tämän lisäksi Lentopalloliitto tulee valitsemaan noin kymmenen ns. Alueellista keskusseuraa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa toimitusjohtaja ja osin urheilutoimenjohtaja.

Valmennuskeskuksen toiminnan siirtymisen neuvottelut ovat edenneet Tampereen kanssa ja ovat loppusuoralla. Kuortaneelta Tampereelle siirtyvään keskukseen tulee vastuu lajin kehittämisen ohella myös valmentajakoulutuksen uudistaminen.

Lentopalloliitto säästää myös suorista toimintakuluista, vuosittain noin 300 000 – 400 000 euroa verrattuna vuoden 2019 tasoon. Tämä toteutetaan eri toimin, jotka koskevat kaikkia toimialoja. Suurin säästö syntyy huippu-urheilun toimialalla, joka on myös euromääräisesti liiton suurin toimiala. Säästöä syntyy monista eri pienemmistä asioista, mutta erityisesti matkustamisesta ja majoituskuluista sekä erilaisista kiinteistä kuluista kuten toimitilakuluista. Kaiken kaikkiaan rakenteellinen kustannustason lasku on vuositasolla noin puoli miljoonaa euroa.

– Meille on viimeisten vuosien aikana syntynyt pysyvästi alijäämäinen kustannusrakenne ja nyt joudumme tekemään tässä korjausliikkeen. Lähtökohtana suunnittelussa on, että muutoksilla olisi mahdollisimman pieni negatiivinen vaikutus itse ydintoimintaamme. Osin voimme näiden muutosten myötä tehdä asioita myös jatkossa paremmin, toteaa Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi.

– Vaikka työtehtäviä Lentopalloliitossa loppuikin, henkilövähennysten määrä jäi pienemmäksi kuin alussa näytti, kiitos joustavuuden ja henkilökunnan, jolla on taustallaan monipuolista osaamista eri tehtävistä, sanoo Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho.

Aluepäällikkö, pohjoinen (nykyinen Pohjoinen + Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala): Harri Paadar

Aluepäällikkö, eteläinen (nykyinen Etelä + Etelä-Savo): Pertti Kulluvaara

Aluepäällikkö, läntinen (nykyinen Länsi): Katarina Järvinen

Aluepäällikkö, lounainen (nykyinen Lounas): Sini Rönnqvist (Hanna Kanasuo, vanhempainvapaa)

Talous- ja hallintosihteeri: Katri Hoffmann

Tuote- ja markkinointipäällikkö: Teemu Niemelä